سیستم های نوین مهندسی

کنترل ریزش سنگ

سیستم های نوین مهندسی

کنترل فرسایش با پارچه بتنی

سیستم های نوین مهندسی

کنترل فرسایش

سیستم های نوین مهندسی

جلوگیری از ریزش بهمن

سیستم های نوین مهندسی

کنترل ریزش سنگ

مانا صنعت داوین

رویکرد جامع مهندسی مبتنی بر تحقیق و توسعه

رویکرد مانا صنعت به مقوله مهندسی نوین در مهندسی راه و ساختمان، همواره یک رویکرد جامع مهندسی مبتنی بر تحقیق و توسعه بوده است و این شرکت توانسته است دامنه فعالیت های خود را با موفقیت به حوزه های تخصصی تکنولوژی بتن، خاک و ژئونکنیک، مهندسی رودخانه، موج شکن ها و سازه های فراساحلی، مدیریت منابع آب، مهندسی محیط زیست و مهندسی راه و راه آهن گسترش دهد.

با چنین رویکردی و با بهره گیری از منابع و همکاران معتبر داخلی و بین المللی جهت تامین بموقع و با کیفیت محصولات، مانا صنعت پروژه های موفق بسیاری در زمینه های طراحی، تامین و اجرا (EPC) انجام داده است.

به بالای صفحه بردن