سیستم های نوین مهندسی

کنترل ریزش سنگ

سیستم های نوین مهندسی

کنترل فرسایش

سیستم های نوین مهندسی

جلوگیری از ریزش بهمن

سیستم های نوین مهندسی

تثبیت و پایدارسازی شیب

پروژه های راه

پروژه های شهری

پروژه های معدنی

پروژه های معدنی

مانا صنعت داوین

رویکرد جامع مهندسی مبتنی بر تحقیق و توسعه

رویکرد مانا صنعت به مقوله مهندسی نوین در مهندسی راه و ساختمان، همواره یک رویکرد جامع مهندسی مبتنی بر تحقیق و توسعه بوده است و این شرکت توانسته است دامنه فعالیت های خود را با موفقیت به حوزه های تخصصی تکنولوژی بتن، خاک و ژئونکنیک، مهندسی رودخانه، موج شکن ها و سازه های فراساحلی، مدیریت منابع آب، مهندسی محیط زیست و مهندسی راه و راه آهن گسترش دهد.

با چنین رویکردی و با بهره گیری از منابع و همکاران معتبر داخلی و بین المللی جهت تامین بموقع و با کیفیت محصولات، مانا صنعت پروژه های موفق بسیاری در زمینه های طراحی، تامین و اجرا (EPC) انجام داده است.

62 88 51 88 (21) 98+

به بالای صفحه بردن